Cél:   a közép-magyarországi önkormányzatok1 kizárólagos tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló középületek energiahatékonysági felújítása. Kiemelt célkitűzés ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

A pályázók köre:

 • település önkormányzat (minden önkormányzat csak 1 támogatási kérelmet nyújthat be.)

Területi korlátozás:  Közép-magyarországi régió

Támogatható tevékenységek:

 1. Projekt előkészítés
 2. Megvalósítás:
 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása
 • napelemek alkalmazása hálózati vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából
 1. járulékos feladatok

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét (elszámolható, nem elszámolható de a projektmegvalósuláshoz elengedhetetlen)

Támogatás mértéke: min.50mill. – max. 250 mill.

Támogatási intenzitás 100%

Előleg igényelhető a megítélt támogatás 50%-a

Pályázatok benyújtásának határideje: 2016.06.15 – 2018.06.15. együttes elbírálás a következő határnapokig:

 • 2016.06.29.
 • 2016.07.13.
 • 2016.07.27.
 • 2016.08.10.
 • 2016.08.24.
 • 2016.09.07.
 • 2016.09.21.
 • 2016.10.14.
 • 2017.02.03.
 • 2018.06.15

Kötelezettségek

 1. a kedvezményezett kizárólagos tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló épületek fejlesztése támogatható.
 2. fenntartási kötelezettség: 5év
 1. A projektnek a fejlesztés előtti állapotot bemutató épületenergetikai tanúsítványon, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számításokon kell alapulnia.
 2. Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó számításokat egy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 és TÉ (épületek energetikai tanúsítása – energetikai tanúsító) vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 és TÉ jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie.
 3. a napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye.
 4. A kivitelezési munkák befejezését követően el kell készíteni az épületenergetikai tanúsítványt és a támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülését alátámasztó számításokat.
 5. Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező a W3C szabvány szerinti infokommunikációs akadálymentesítés
 6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit a támogatást igénylő bevonja a projekt tervezésébe, végrehajtásába