A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) az új lakások építéséhez, vásárlásához, valamint a használt lakások vásárlásához, bővítéséhez – egyéb feltételek fennállása mellett – akkor igényelhető, ha az igénylő köztartozásmentes adózónak minősül. 

A köztartozásmentesség igazolása a fenti jogszabály alapján két módon történhet:
1. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szerepléssel vagy
2. 15 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás bemutatásával

  1. A köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepléshez szükséges KOMA elnevezésű nyomtatvány sorban állás nélkül, elektronikus úton nyújtható be (az elektronikus ügyintézés személyes ügyfélkapu regisztrációt igényel1). A kérelem benyújtása illetékmentes.
    Amennyiben az adózó a hónap utolsó napján a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szerepeltetés feltételeinek megfelel, úgy a következő hónap 10. napján felvételre kerül az adatbázisba.
    Az adatbázis adatai bármikor, bárki által, azonosítás nélkül lekérdezhetők. A fentieken túl előnye, hogy a feltételeknek megfelelve további ügyintézés és költségek nélkül akár éveken keresztül lehet támaszkodni az adatbázisban szereplésre minden olyan alkalommal, amikor a tartozásmentesség igazolásának szükségessége felmerül.
  2. A nemleges adóigazolás elektronikusan az IGAZOL nyomtatványon, illetőleg postai úton, személyesen, vagy az állami adó- és vámhatóság Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében igényelhető2 illetékmentesen. Az adóigazolás kiállításának határideje 6 nap. Az igazolás vonatkozásában az állami adó- és vámhatóság érvényességi időt nem állapít meg, azonban a fenti jogszabályból következően az igazolás a CSOK igénylése során nem használható fel, ha 30 napnál régebben került kiállításra. Ez esetben új igazolás iránti kérelem benyújtása válik szükségessé az előzőekben ismertetett feltételek mellett.

A köztartozásmentes adózói adatbázissal és a nemleges adóigazolással kapcsolatos további információk állnak rendelkezésre információs füzeteinkben az alábbi elérhetőségen: http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Ügyfélkapu regisztrációhoz, illetőleg az igazolás igényléséhez kérjük, vegye igénybe az internetes időpont foglalás lehetőségét, melynek segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit:
http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/ugyfelszolgalati_idopont_foglalasa

 

(NAV)